Statut

OSNOVNE ODREDBE:

Član 1: Naziv partije je ,,Revolucionarna narodna partija – front“.

Član 2: Skraćeni naziv je RNP-F.

Član 3: RNP-F je dobrovoljna politička organizacija članova koji prihvataju osnovna ideološka načela, njen Statut i Program.

Član 4: Simbol i zastava RNP-Fa je:

rnp-fv2

POSTUPAK ZA UČLANJENJE:

Član 5: Postupak za učlanjenje može pokrenuti svako punoletno lice koje, u skladu sa Članom 3, prihvata osnovna ideološka načela, Statut i Program.

Član 6: Postupak za učlanjenje pokreće lice kontaktom i izraženom voljom i željom za prijem u Partiju.

Član 7: Period od početka postupka za učlanjenje do konačne odluke Partije naziva se – Kandidatura.

Član 8: Lice koje se nalazi u periodu kandidature nalazi se u statusu – Kandidata.

Član 9: Period trajanja kandidature je 12 meseci.

Član 10: Kandidat mora poštovati i izvršavati sve obaveze koje imaju članovi organizacije.

Član 11: Postupak kandidature nadgleda Kadrovsko veće.

Član 12: Pred istek roka Kadrovsko veće dostavlja članovima partije procenu i utisak o kandidatu kao i preporuku o daljem statusu.

Član 13: Kandidat se nakon isteka vremenskog trajanja kandidature obaveštava o budućem statusu.

ČLANSTVO:

Član 14: U skladu sa članom 3 Statuta, član postaje svako ko uspešno prođe status kandidata.

Član 15: Član RNP-Fa ne može biti član druge političke organizacije.

Član 16: Svi članovi su ravnopravni bez obzira na pol, rasu, etničku, nacionalnu ili versku pripadnost.

Član 17: Ne postoji kolektivno članstvo.

Član 18: Prava članova su:

 • da ravnopravno učestvuje u aktivnostima Partije
 • da bira i bude biran u sve organe
 • da daje predloge i inicijative
 • da zahteva tumačenje i obrazloženje bilo kog stava Partije
 • da dobija zaštitu i pomoć od Partije ukoliko bude ugrožen zbog svojih aktivnosti
 • da dobija ideološko i političko obrazovanje
 • da slobodno, unutar organizacije, izrazi svoje mišljenje
 • da se njegovi predlozi uzmu u razmatranje
 • da dobija obrazloženja za svaki njegov predlog koji nije usvojen
 • da slobodno unosi svoja iskustva, stručna znanja itd.
 • da predlaže potencijalne kandidate
 • da blagovremeno primi kritike i prigovore koji se eventualno izražavaju u pogledu njegove aktivnosti i ponašanja
 • da iznese sopstveno mišljenje u odnosu na kritike
 • da materijalno pomaže Partiju u obliku priloga i drugih oblika pomoći utvrđenih zakonom

Član 19: Obaveze članova su:

 • da čuva ugled Partije
 • da čuva jedinstvo Partije
 • da poštuje vrednosti, Statut, Program i odluke Partije
 • da se podvrgne partijskoj disciplini u skladu s principima demokratskog centralizma
 • da marljivo sprovodi odluke Partije
 • da izučava osnovne naučne teorije kojima se vodi Partija
 • da poštuje i pomaže druge članove Partije
 • da pokazuje samoinicijativu
 • da prati sva partijska dešavanja
 • da zastupa programske stavove u javnosti
 • da poštuje kritiku Partije i drugih članova
 • da odgovorno, predano i strpljivo radi
 • da nastoji voditi besprekornost u ličnom životu
 • da plaća članarinu

Član 20: Grube povrede Partije:

 • javno istupanje protiv Partije, protiv partijskih stavova, Programa ili njenih članova
 • stvaranje podele unutar organizacije
 • ignorisanje i nesprovođenje partijskih odluka
 • samovoljno učlanivanje u druge organizacije
 • ispoljavanje verske, rasne, nacionalne ili bilo kakve druge vrste netrpeljivosti
 • nedostojno ponašanje
 • narušavanje ličnog integriteta ostalih članova

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Član 21. Protiv člana koji zloupotrebljava svoja prava, ne ispunjava obaveze i ne sprovodi partijske odluke sprovodi se disciplinski postupak.

Član 22. Mere koje se mogu izreći u disciplinskom postupku su:

 • opomena
 • privremena suspenzija
 • isključenje

Član 23. Svaki član može pokrenuti disciplinski postupak.

Član 24. U skladu sa članom 18, stavom 13 Statuta, svaki član ima pravo da bude blagovremeno obavešten o kritikama koje su upućene na njegov račun.

Član 25. Svaki član ima pravo na odbranu i objašnjenje svoje pozicije.

Član 26. Član će biti privremeno suspendovan na osnovu Kadrovskog veća i dobiti obrazloženje za tu odluku.

Član 27. Ukoliko član nije zadovoljan, može se tražiti da se njegovo pitanje preispita i tom prilikom o njegovom daljem statusu će se odlučiti prostom većinom.

Član 28. Na osnovu člana 22 stava 4 Statuta, ukoliko član učini grubu povredu Partije ili svoje aktivnosti ne promeni posle privremene suspenzije, može doći do isključenja.

Član 29. Član može biti isključen samo na osnovu 2/3 većine.

Član 30. Član koji je isključen može ponovo postati kandidat za Partiju.

Član 31. Ponovna kandidatura člana koji je iključen traje godinu dana.

PRESTANAK ČLANSTVA:

Član 32. Članstvo u RNP-Fu prestaje:

 • istupanjem
 • isključivanjem

ORGANI PARTIJE

Član 33. Organi RNP-Fa su:

 • Skupština
 • Centralni komitet
 • Regionalni odbor
 •  Omladinski odbor

SKUPŠTINA

Član 34. Skupština je najviši organ RNP-Fa i održava se svake četvrte godine.
Član 35. Delegate iz svojih redova biraju sve komitete.
Član 36. Odluku o sazivanju Skupštine donosi Centralni komitet.
Član 37. Sazivanje redovne Skupštine mora se objaviti najmanje 4 meseca pre održavanja.

NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE:

Član 38. Skupština:

 • usvaja Statut, kao i promene Statuta
 • usvaja Program, kao i promene Programa
 • donosi rezolucije, deklaracije i ostala dokumenta Skupštine
 • razmatra i usvaja izveštaj o radu Organa i članova između dve Skupštine
 • pravi izbor i reizbor članova za sve Organe
 • pravi izbor za Centralni komitet
 • donosi odluku o bliskoj saradnji ili o ujedinjenju sa drugom partijom

VANREDNA SKUPŠTINA:

Član 39. Vanredna Skupština saziva:

 • Apsolutna većina CK
 • 1/3 svih članova

Član 40. Predlagači vanredne skupštine moraju dostaviti razlog zbog kojeg traže održavanje skupštine.

Član 41. Najbrži rok za održavanje vanredne skupštine je 30 dana od glasanja.

Član 42. Vanredna Skupština ima istu nadležnost kao redovna Skupština.

CENTRALNI KOMITET

Član 43. Centralni komitet je najviši izvršni organ RNP-Fa.

Član 44. U skladu s članom 40 stavom 6 Statuta članovi Centralnog komiteta biraju se na Skupštini.

Član 45. Jedan mandat u Centralnom komitetu je 5 godina. Broj mandata nije ograničen.

Član 46. Nadležnost Centralnog komiteta:

 • da sprovodi odluke skupštine
 • da sprovodi politički pravac Partije između dve skupštine
 • da nadgleda rad drugih organa
 • da razmatra, usvaja i odbija predloge drugih organa
 • da formira privremene organe

REGIONALNI ODBOR

Član 47. Regionalni odbor upravlja svim lokalnim radom nad teritorijom nad kojom ima nadležnost.

Član 48. Regionalni odbor ima pravo, uz konsultaciju sa Centralnim komitetom da na svojoj teritoriji organizuje sve vrste podkomiteta, grupa, komisija itd. koji im može pomoći u radu.

1 Comment

 1. Želeo bih da se prijavim za članstvo.

Leave a reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Podržite nas!

Ako vam se dopada stranica i želite da nas pratite, molimo kliknite na dugme.