Biblioteka

Naši politički stavovi su proizvod analize zasnovane na temeljima marksističko-lenjinističkog shvatanja imperijalizma i teorijskog razvoja koji proističe iz analize monpolističkog kapitalizma u tradiciji časopisa Motli rivju, teorije zavisnosti, nejednake razmene i analize svet-sistema.

Sa ciljem obuke kadrova i stvaranje osnove za dalji teoretski rad, ovde indeksiramo ključne radove po kategorijama.

Monopolni kapitalizam

Bez teorije monopola nema ni teorije imperijalizma.

Lenjin, Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma

Lenjinov rad o imperijlizmu je osnova marksističkog shvatanja kapitalizma u svojoj poslednjoj fazi razvoja koja i dalje traje. Lenjin vrši sintezu teoretskog rada Buharina, Hobsona i Hilferdinga.

Paul Baran, The Political Economy of Growth

Politička ekonomija rasta uvodi pojam suficita kao pandan konceptu viška vrednosti koji se potom u delu ”Monopolni kapital” koristi za objašnjenje mehanike imperijalističke ekonomije. Ovo delo je ujedno i jedan od glavnih uticaja na teoriju zavisnosti.

Baran i Svizi, Monopolni kapital

Pol Baran i Pol Svizi, osnivači časopisa Montli rivju i začetnici teorije zavisnosti, u ovom radu analiziraju kapitalizam u SAD-u kao primer monopolnog kapitalizma i time se empirijski nadovezuju na Lenjinov rad.

Nejednaka razmena

Teorija nejednake razmene je donela dve velike inovacije među klasike marksizma: 1. posmatranje kapitalizma kao globalnog sistema (nešto na šta je ukazao i Lenjin), a ne kao na sistem izolovan u nacionalnim okvirima (posledica ovoga je zaključak da je siromaštvo nerazvijenih zemalja uslov za bogatstvo razvijenih), i 2. da radnička klasa bogatih zemalja uživa plodove eksploatacije siromašnih zemalja (takođe nešto na šta su upućivali Engels i Lenjin u okviru teorije radničke aristokratije).

Communist Working Group, Unequal Exchange and the Prospects of Socialism

Danska organizacija Komunistička radna grupa bliska Argiriju Emanuelu, obradila je njegovo glavno delo ”Nejednaka razmena” sa ciljem da tu teoriju prilagodi aktivistima i da iz nje izvede konkretne zaključke povodom antiimperijalističkog organizovanja.

Kunibert Raffer, Unequal Exchange and the Evolution of the World System

Teorija nejednake razmene nije jedna već niz pristupa međunarodnoj trgovini između zemalja nejednake moći. Rafer vrši kritički pregled niza teorijskih pristupa uključujući Emanuela i Amina.

Gernot Köhler, “The Structure of Global Money”, “Unequal Exchange 1965-1995”, i “Surplus Value and Value Transfer”

Raspadom Sovjetskog saveza i teorijski rad zamire, pa se u zatišju 90-ih godina pojavljuje i kejnezijanski pristup nejednakoj razmeni Gernota Kolera. Koler se bavi strukturom novca i njegovim uticajem na nejednaku razmenu.

Analiza svet-sistema

Teorija zavisnosti dolazi do svoje kulminacije u obliku Valerštajnove formulacije analize svet-sistema koja teži da prevaziđe nedostatke dotadašnjih teoretskih okvira.

Wilma Dunaway, History of Development Theory

Danavej pripada radikalnoj tradiciji analize svet-sistema, a kao deo svojih predavanja na fakultetu pripremila je uvod u teorije razvoja počev od teorije modernizacije, klasičnog i ortodoksnog marksizma, do teorije zavisnosti i svet sistema.

Thomas Shannon, An introduction to the World-Systems Perspective

Analiza svet-sistema je kompleksan skup teorijskih pristupa koji variraju od akademika do akademika. Šenon je priredio uprošćen uvod zasnovan na radovima Valerštajna i Čejs-Dana i predstavlja dobru polaznu tačku za dalje upoznavanje.

Christopher Chase-Dunn, The Global Formation

Čejs-Dan pripada kalifornijskoj školi analize svet-sistema koji ima strukturalni i empirijski pristup ovoj perspektivi. Globalna formacija je knjiga koja sav teorijski razvoj od nastanka ovog teorijskog toka pa do početka 21. veka sažima u ovoj knjizi na način na koji se teorija može sa lakoćom primeniti na analizu.

Robni lanci

Koncept robnih lanaca je jedan od ključnih da se razume funkcionisanje prenosa vrednosti, eksploatacije i, konačno, radničke aristokratije.

Wallerstein i Hopkins, Commodity Chains in the World-Economy prior to 1800s

Ovaj članak definiše koncept robnih lanaca i daje uputstvo za njihovo istraživanje.

Gereffi i Korzeniewicz, Commodity Chains and Global Capitalism

Prvi ozbiljan rad koji nastavlja tamo gde su Valerštajn i Hopkins stali je ovaj zbornik Džerefija i Korženijevica. Iako je većina tekstova daleko od radikalne tradicije analize svet-sistema, njen značaj je u teksovima koji se direktno bave istraživanjima robnih lanaca do 1800. godine i trendovima koji se u njima uočavaju. Takođe, od značaja su studije pojedinih slučajeva.

Klilend i Danavej, kritika prethodne knjige

Klilend i Danavej kritikuju pređašnju knjigu sa stanovišta radikalne analize svet-sistema i istraživanje robnih lanaca stavljaju u klasni kontekst.

Clelland, Surplus Drain and Dark Value in the Modern World-System

Klilendova koncepcija analize robnih lanaca, eksploatacije i prenosa vrednosti.

Suwandi, Value Chains

Intan Suvandi, poreklom iz Indonezije i učenica Džona Belami Fostera (aktuelni urednik Montli rivjua) donosi marksističku analizu robnih lanaca.

Feminizam

Diskriminacija po rasnom, etničkom, verskom i rodnom osnovu je jedna od osnovnih funkcija eksploatacije u okviru robnih lanaca. Iako se pod feminizmom podrazumeva samo eksploatacija žena, feministička perspektiva analize svet-sistema obično obuhvata i ostale diskriminisane kategorije. Svakako, najveći teret eksploatacije nose žene.

Dunaway, Gendered Commodity Chains

Radi se o zborniku tekstova koji sadrže teorijske postavke eksploatacije u okviru robnih lanaca, potom teorijske postavke uloge domaćinstva i poluproletarijata, te studije pojedinih slučajeva.

Ekologija

U Klilendovoj koncepciji robnih lanaca, osim eksploatacije jedan od izvora suficita je i ekološka degradacija.

Gellert, Frey i Dahms, Introduction to Ecologically Unequal Exchange in Comparative Perspective

Primena koncepta nejednake razmene na ekologiju i uspostavljanje koncepta ekološki nejednake razmene za objašnjenje dinamike ”izvoza” zagađenja iz centra na periferiju.

Clelland, The Core of the Apple: Dark Value and Degrees of Monopoly in Global Commodity Chains

Klilendova analiza robnih lanaca na konkretnom primeru Epl proizvoda koja uključuje i ekološku degradaciju.

Ajl, People’s Green New Deal

Ekosocijalistička alternativa kapitalističkim ekološkim reformama.

 

 

 

Podržite nas!

Ako vam se dopada stranica i želite da nas pratite, molimo kliknite na dugme.